دارات باکس

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید 09123540625, 09126239633, 09177070724

تمامی جعبه ها در سایزهای دلخواه قابل سفارش هستند.

[vc_row css=”.vc_custom_1487832171084{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column][title]نمودار میله ایی[/title][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22bar_grey%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22bar_grey%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22color%22%3A%22bar_grey%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%2283%22%2C%22color%22%3A%22bar_grey%22%7D%5D” bgcolor=”custom” options=”animated” css_animation=”none” custombgcolor=”#0e1932″ customtxtcolor=”#ffffff” css=”.vc_custom_1576999016006{padding-top: 10px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487830759488{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column][title]نمودار دایره ایی[/title][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_pie value=”30″ label_value=”تحلیل” color=”custom” custom_color=”#2196f3″ css=”.vc_custom_1575051619771{padding-top: 10px !important;}” units=”30″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_pie value=”80″ label_value=”آزمایش” color=”custom” custom_color=”#0e1932″ css=”.vc_custom_1576199630551{padding-top: 10px !important;}” units=”80″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][vc_pie label_value=”طراحی” color=”custom” custom_color=”#ffc301″ css=”.vc_custom_1575051605387{padding-top: 10px !important;}” units=”50″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487830764981{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;}”][vc_column][title]نمودار حلقه ایی[/title][vc_row_inner css=”.vc_custom_1483949998785{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][vc_round_chart type=”doughnut” stroke_width=”5″ stroke_color=”grey” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2230%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%AF%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%2220%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_round_chart stroke_width=”5″ stroke_color=”grey” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2250%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2240%22%2C%22color%22%3A%22chino%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%DA%A9%D8%AF%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%22%2C%22value%22%3A%2260%22%2C%22color%22%3A%22sandy-brown%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%B3%D8%AA%22%2C%22value%22%3A%2220%22%2C%22color%22%3A%22orange%22%7D%5D” css=”.vc_custom_1576999140626{margin-left: 10px !important;padding-left: 10px !important;}”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487331695618{margin-bottom: 30px !important;padding-top: 30px !important;padding-bottom: 20px !important;}”][vc_column][title]نمودار خطی[/title][vc_row_inner css=”.vc_custom_1483949759283{padding-top: 10px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″][vc_line_chart style=”custom” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2020%3B%2025%3B%2027%3B%2025%3B%2023%3B%2025%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%2C%22custom_color%22%3A%22%230e1932%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2018%3B%2016%3B%2017%3B%2020%3B%2025%3B%2030%3B%2035%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%2C%22custom_color%22%3A%22%23b5b5b5%22%7D%5D” animation=”easeOutQuart”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″][vc_line_chart type=”line” values=”%5B%7B%22title%22%3A%22%DB%8C%DA%A9%22%2C%22y_values%22%3A%2210%3B%2015%3B%2020%3B%2025%3B%2027%3B%2025%3B%2023%3B%2025%22%2C%22color%22%3A%22blue%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AF%D9%88%22%2C%22y_values%22%3A%2225%3B%2018%3B%2016%3B%2017%3B%2020%3B%2025%3B%2030%3B%2035%22%2C%22color%22%3A%22pink%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]