دارات باکس

نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید 09123540625, 09126239633, 09177070724

تمامی جعبه ها در سایزهای دلخواه قابل سفارش هستند.

[vc_row][vc_column][vc_row_inner css=”.vc_custom_1487832047019{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]دایره تو خالی[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-circle-o”]این دایره تو خالی است[/list_item][list_item icon=”fa-circle-o”]این دایره تو خالی است[/list_item][list_item icon=”fa-circle-o”]این دایره تو خالی است[/list_item][list_item icon=”fa-circle-o”]این دایره تو خالی است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]دایره تو پر[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-circle”]این دایره توپر است[/list_item][list_item icon=”fa-circle”]این دایره توپر است[/list_item][list_item icon=”fa-circle”]این دایره توپر است[/list_item][list_item icon=”fa-circle”]این دایره توپر است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]مربع تو خالی[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-square-o”]این مربع توخالی است[/list_item][list_item icon=”fa-square-o”]این مربع توخالی است[/list_item][list_item icon=”fa-square-o”]این مربع توخالی است[/list_item][list_item icon=”fa-square-o”]این مربع توخالی است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]مربع توپر[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-square”]این مربع توپر است[/list_item][list_item icon=”fa-square”]این مربع توپر است[/list_item][list_item icon=”fa-square”]این مربع توپر است[/list_item][list_item icon=”fa-square”]این مربع توپر است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1487832051552{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]بررسی کننده[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-check”]این متن بررسی می شود[/list_item][list_item icon=”fa-check” color=”#01b561″]این متن مورد بررسی قرار می گیرد[/list_item][list_item icon=”fa-check” color=”#ff8300″]این مورد بررسی قرار می گیرد[/list_item][list_item icon=”fa-check”]این متن بررسی می شود[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]ابزار بررسی[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-check-square-o”]این متن بررسی شد[/list_item][list_item icon=”fa-check-square-o”]این متن بررسی شد[/list_item][list_item icon=”fa-check-square-o”]این متن بررسی شد[/list_item][list_item icon=”fa-check-square-o”]این متن بررسی شد[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]ستاره خالی[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-star-o”]این یک ستاره تو خالی است[/list_item][list_item icon=”fa-star-o”]این یک ستاره تو خالی است[/list_item][list_item icon=”fa-star-o”]این یک ستاره تو خالی است[/list_item][list_item icon=”fa-star-o”]این یک ستاره تو خالی است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]ستاره تو پر[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-star”]این یک ستاره تو پر است[/list_item][list_item icon=”fa-star”]این یک ستاره تو پر است[/list_item][list_item icon=”fa-star”]این یک ستاره تو پر است[/list_item][list_item icon=”fa-star”]این یک ستاره تو پر است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner css=”.vc_custom_1487832061144{margin-bottom: 30px !important;}”][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]آیکون ها[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-tag”]این یک آیکون است[/list_item][list_item icon=”fa-link”]این یک آیکون است[/list_item][list_item icon=”fa-pencil”]این یک آیکون است[/list_item][list_item icon=”fa-thumbs-up” color=”#1e73be”]این یک آیکون است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]دایره رنگ شده[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-circle” color=”#8224e3″]این دایره رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-circle” color=”#dd9933″]این دایره رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-circle” color=”#004f40″]این دایره رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-circle” color=”#c62d84″]این دایره رنگ شده است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]مربع رنگ شده[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-square” color=”#6b6b6b”]این مربع رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-square” color=”#20bf77″]این مربع رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-square” color=”#f4a338″]این مربع رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-square” color=”#600003″]این مربع رنگ شده است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][title size=”small” type=”normal” align=”left”]آیکون رنگ شده[/title][tmpmela_list][list_item icon=”fa-thumbs-up” color=”#27f2f9″]این آیکون رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-tag” color=”#98f427″]این آیکون رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-pencil” color=”#f7274a”]این آیکون رنگ شده است[/list_item][list_item icon=”fa-link” color=”#3abdff”]این آیکون رنگ شده است[/list_item][/tmpmela_list][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]